Projekty ESG

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
CTL Service Sp. z o.o. uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

W kwietniu 2015, Spółka CTL Service Sp. z o.o., po pozytywnym wyniku przeprowadzonego audytu certyfikującego, uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, wg norm PN-N-18001 i OHSAS 18001.

Uzyskanie certyfikatu jest potwierdzeniem spełnienia wymagań systemu BHP oraz skutecznego zarządzania poziomem bezpieczeństwa pracy.

System został wdrożony w spółce w celu przedstawienia pracownikom oraz otoczeniu (w tym Klientom), że w trakcie realizacji usług zwracana jest uwaga na Bezpieczeństwo i Higienę Pracy, a wśród jej celów strategicznych  znajdują się również te, mające na celu poprawę i doskonalenie poziomu bezpieczeństwa.

CTL Service Sp. z o.o. jest pierwszą Spółką w Grupie CTL, która potwierdziła zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami międzynarodowej normy OHSAS 18001.

Pod koniec 2015 roku planowane jest również przystąpienie spółki CTL Logistics do certyfikacji na zgodność obu w/w norm, po zakończeniu trwającego obecnie wdrożenia systemu BHP.Powrót do ESG