Projekty ESG

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
CTL Maczki-Bór S.A. nagrodzona tytułem Super Marki CSR 2012

CTL Maczki-Bór S.A. została nagrodzona w prestiżowym konkursie Firma Dobrze Widziana. Organizatorem konkursu jest Business Center Club. CTL Maczki-Bór otrzymała tę nagrodę jako jedyna firma z terenu województwa śląskiego. Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się 09 marca br. w warszawskiej siedzibie BCC. Nagrodę w imieniu Spółki odebrał Prezes Zarządu CTL Maczki-Bór Marian Majcher. Tytuł Super Marki CSR przyznano firmie za realizowany przez nią Program Odpowiedzialności Ekologicznej w Kontekście Społecznym.

- Przyznana naszej spółce nagroda potwierdza, że równolegle z celami biznesowymi Grupy CTL Logistics zwracamy szczególną uwagę na realizowanie ich na zasadach zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy pewni, że nasze osiągnięcia biznesowe są również efektem postrzegania CTL Logistics jako partnera odpowiedzialnego społeczniemówi Jacek Bieczek, Prezes Zarządu CTL Logistics.

- To bardzo ważna nagroda dla naszej firmy - powiedział Marian Majcher Prezes Zarządu CTL Maczki-Bór S.A.Potwierdza, że prowadzone przez nas działania w zakresie odpowiedzialnego biznesu realizujemy na najwyższym poziomie. Nagroda ta to zasługa wszystkich pracowników naszej firmy.

Program Odpowiedzialności Ekologicznej w Kontekście Społecznym to działanie z zakresu odpowiedzialnego biznesu realizowane przez spółkę CTL Maczki-Bór S.A. od początku 2010 roku. W tym czasie firma zrealizowała ponad 30 projektów prośrodowiskowych i prospołecznych. Obejmują one głównie: minimalizację oddziaływania, poszukiwanie i wdrażanie technologii i rozwiązań przyjaznych środowisku, upowszechnianie świadomości i wiedzy ekologicznej wśród pracowników i społeczności lokalnej, wspieranie istotnych wydarzeń sportowych i kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży oraz dialog z partnerami społecznymi firmy. W ramach realizowanych przedsięwzięć firma szeroko współpracuje z instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi z terenu miasta Sosnowca oraz szerzej Zagłębia Dąbrowskiego.

Projekt "Firma Dobrze Widziana" to ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna realizowana przez Business Centre Club. Jej celem jest promocja w środowisku przedsiębiorców, zarządzania firmą zgodnego z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Powrót do ESG