Projekty ESG

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
Pole górnicze oznakowane

Jesienią 2010 roku w ramach Programu Odpowiedzialności Ekologicznej w Kontekście Społecznym, Dział Górniczy we współpracy z Działem Rozwoju i Marketingu wykonał nowe oznakowanie terenu firmy na odcinku 3,2 km północnej granicy Obszaru Górniczego „Bór III-2-a”. Docelowo zostanie również oznakowana, na długości prawie 5 kilometrów, cała południowa granica zarówno Obszaru Górniczego Bór III-2-a jak i Obszaru Górniczego Bór III-2-b.

Dlaczego w pierwszej kolejności wybraliśmy północną granicę? Dlatego, że jest to potencjalnie najniebezpieczniejsze miejsce w Zakładzie Górniczym, i tam najczęściej mogą pojawiać się osoby nieupoważnione i postronne. Od północy 30-to metrowe wyrobisko górnicze pola Bór Wschód graniczy z Osiedlem Kowalczyka w dzielnicy Juliusz, a od północnego-wschodu z zabudowaniami dzielnicy Maczki.

Musimy pamiętać, że ludzie łamiący przepisy dzielą się na tych, którzy z pełną premedytacją przekraczają zakazy i nie zważając na nic schodzą np. po ociosach skarp do wyrobiska oraz na tych, którzy przez nieuwagę, lub brak ostrzeżeń przekraczają zakazy i wchodzą na tereny niebezpieczne dla życia i zdrowia, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Nasza akcja choć skierowana głównie do tej drugiej grupy ma wszystkim, którzy podejdą pod granicę terenu naszej firmy dać jasny przekaz: „Przekraczając wyznaczoną tablicami granicę terenu zakładu górniczego łamiesz przepisy prawa i narażasz się na bezpośrednie ryzyko utraty zdrowia lub nawet życia”.

Drugim działaniem w ramach tego samego zadania Programu Odpowiedzialności Ekologicznej było zamontowanie na końcu ulicy Grenadierów, bezpośrednio przy wyrobisku górniczym Bór Wschód, rogatki drogowej oraz usytuowanie w tym rejonie stałego posterunku Służby Ochrony. Poprzez to działanie zamknęliśmy dostęp dla nieupoważnionych pojazdów samochodowych zmierzających w kierunku wyrobiska i zwiększyliśmy poziom bezpieczeństwa ruchu kołowego w tym rejonie.Powrót do ESG