Projekty ESG

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
Dialog Społeczny

Dialog społeczny to najbardziej kompleksowa forma komunikowania się, która zapewnić ma łączenie i godzenia interesów poszczególnych uczestników życia społecznego.

Dla nas oznacza on budowanie porozumienia na rzecz współodpowiedzialności wszystkich jego uczestników za zrównoważony rozwój dzielnicy i lokalnej społeczności. Prowadzenie go nie jest możliwe bez wzajemnego zaufania, wspólnych wartości oraz dobrze zdefiniowanych celów.

CTL Maczki-Bór, w swoich działaniach, szczególną uwagę przywiązuje właśnie do dialogu społecznego z mieszkańcami otaczających naszą firmę dzielnic.

W działaniu tym CTL Maczki-Bór na bieżąco stara się tworzyć partnerskie relacje z lokalną społecznością rozmawiając o najważniejszych dla naszego miasta i dzielnicy sprawach a także rozwiązując na bieżąco powstające problemy. Sprzyjają temu odbywające się kilka razy w roku spotkania otwarte z mieszkańcami. Partnerami CTL Maczki-Bór w tym zakresie, obok bezpośredniej reprezentacji mieszkańców, są Radni Rady Miejskiej Miasta Sosnowca oraz Rada Dzielnicy Południe.Powrót do ESG