Projekty ESG

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
Nowa jakość komunikacji w CTL Maczki-Bór

Poszukiwanie lepszej efektywności w zarządzaniu procesami udowodniło, że trudno stawiać sobie ambitne zadania wymagające współpracy i koordynacji na wielu płaszczyznach bez sprawnej i nowoczesnej komunikacji. Dlatego na przestrzeni kilku miesięcy 2008 roku w zakresie rozwoju komunikacji w CTL Maczki-Bór wydarzyło się szczególnie dużo inicjatyw i wdrożeń. Przyjęto formułę planowania spotkań opartą na systemie sieci Internetowej i oprogramowaniu MS Outlook, wdrożono nowe narzędzia do komunikacji wewnętrznej z pracownikami poprzez: sieć tablic informacyjnych, e-newsletter (miesięcznik) oraz kwartalnik firmowy (Maczkiem Pisane). Elementem dopełniającym możliwości komunikacji dla osób wyposażonych w dostęp do Internetu, jest uruchomienie i wykorzystanie systemu MSN, który pozwala na bezpośrednią komunikację pisemną z osobami znajdującymi się poza firmą (np. delegacjach lub odległych miejscach pracy).Powrót do ESG