Projekty ESG

Kontakt

CTL Logistics Sp. z o.o.
Michał Fortuński
Kierownik Działu Marketingu

tel.:
(32) 239 40 74
tel kom.:
668 278 832
Skontaktuj się
Biuro Obsługi Klienta

Od 1 marca 2008 roku swoją działalność w CTL Maczki-Bór rozpoczęło Biuro Obsługi Klienta, które wspiera działalność menadżerów ds. sprzedaży. BOK polepszył jakość obsługi klientów, zapewnia sprawny przepływ informacji pomiędzy klientami a firmą oraz usprawnia procesy w zakresie planowania i realizacji produkcji. Nowoczesne narzędzia informatyczne do śledzenia procesów logistycznych i produkcyjnych w jakie wyposażono BOK pozwalają na bieżące informowanie klienta o stanie jego zamówienia, praktycznie w każdym momencie.

Wdrożenie w CTL Maczki-Bór Biura Obsługi Klienta, to działanie nowatorskie na tle całej branży – w tej formie nie wdrożone w innych podmiotach gospodarczych o podobnym do naszego zakresie działalności.

Warto dodać, że wykonane w styczniu 2009 roku badania opinii klientów o celowości i jakości tego wdrożenia, wykazały że był to strzał w dziesiątkę.Powrót do ESG