• MB EKO S.A.

  Spółka koncentruje się na realizacji usług z zakresu rewitalizacji i rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową, zagospodarowaniu ubocznych produktów przemysłowych oraz ziemnych robotach inżynieryjnych.

  MB EKO wyróżnia bardzo szeroki i kompleksowy zakres realizowanych usług. Firma prowadzi recykling ubocznych produktów przemysłowych z energetyki zawodowej, górnictwa węgla kamiennego, hutnictwa i innych, produkcję paliw stałych dla potrzeb energetyki zawodowej z wykorzystaniem surowców odpadowych z górnictwa węgla kamiennego oraz sprzedaż węgla.

  Bieżąca działalność jest wspierana prowadzonymi wspólnie z jednostkami naukowo-badawczymi pracami rozwojowymi nad opracowaniem metod zagospodarowania ubocznych produktów spalania węgla kamiennego pochodzących z energetyki zawodowej, skały płonnej pochodzącej z górnictwa i przeróbki węgla kamiennego oraz innych odpadów z działalności przemysłowej.

 • Zarząd

  Sławomir Rzepecki

  Prezes Zarządu

  MB EKO S.A. świadczy usługi w zakresie:

  • rekultywacja terenów zdegradowanych,
  • ziemne roboty inżynieryjne,
  • recykling ubocznych produktów przemysłowych,
  • produkcja i sprzedaż granulatu węglowego dla energetyki zawodowej,
  • logistyka dostaw biomasy dla energetyki zawodowej,
  • sprzedaż węgla,
  • kompleksowe zarządzanie obiektami rekultywacji i zagospodarowania odpadów.

 •  
  MB EKO S.A
  ul. Długa 90
  41-208 Sosnowiec
  tel:
  fax:
  (32) 299 02 75
  (32) 299 01 45

  Skontaktuj się