• BUDOWA I SERWIS INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

  Grupa CTL Logistics oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie budowy oraz serwisu linii kolejowych, w tym również infrastruktury zakładowych bocznic kolejowych.

  W ramach usługi serwisu infrastruktury firma oferuje diagnostykę, pełne utrzymanie, naprawy i remonty nawierzchni kolejowych oraz serwis urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK) i łączności. Usługi realizowane w zakresie nawierzchni kolejowych obejmują w szczególności budowę, modernizację oraz naprawy nawierzchni, ich bieżące utrzymanie, pomiary, diagnostykę, przeglądy okresowe i doraźne wg Prawa Budowlanego, a także wynajem maszyn i sprzętu do prac torowych.

 • W zakresie serwisu automatyki i łączności kolejowej firma oferuje natomiast budowę oraz naprawę urządzeń automatyki i łączności, ich bieżące utrzymanie, diagnostykę, lokalizację tras i uszkodzeń kabli sygnałowych, teletechnicznych, przeglądy okresowe i doraźne wg Prawa Budowlanego oraz naprawę radiotelefonów.

   

  Zakres usług budowy i serwisu infrastruktury kolejowej

  • Budowa i serwis nawierzchni kolejowych
  • Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej
  • Serwis urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności

 • Kontakt usługi budowa i serwis infrastruktury kolejowej

   

  Grzegorz Kuś

  Prezes Zarządu

  CTL Service Sp. z o.o.

   

  tel:
  (32) 299 01 27
  e-mail:

  Skontaktuj się