• CTL PÓŁNOC SP. Z O.O.

  Spółka koncentruje się na działalności logistycznej obsługi potoku towarów i procesów na terenie portów morskich Gdynia i Gdańsk, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi manewrowej przeładunków towarów, obsługi bocznic i spedycji.

  CTL Północ wyróżnia bardzo szeroki i kompleksowy zakres realizowanych usług:

  Kolejowych

  Obsługa kolejowa przeładunku towarów, także w układzie statek - wagon - samochód - plac. Spółka oferuje również usługi w zakresie napraw bieżących wagonów i lokomotyw, przeglądów okresowych taboru kolejowego oraz bieżącego utrzymania infrastruktury kolejowej.

 • Portowych

  Firma wyspecjalizowała się w szerokim zakresie usług sanitarno-porządkowych w tym odzysku odpadów olejowych, zbiórce i transporcie odpadów stałych, usług porządkowych i rozbiórkowych oraz obsłudze transportem samochodowym. Ponadto prowadzona jest również sprzedaż paliw ciekłych (w tym gazu LPG),  olejów i smarów. W ramach pionu portowego prowadzona jest także stacja diagnostyczna samochodów oraz serwis ogumienia.

  Spedycyjnych

  Organizacja przewozów operatorskich z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu, usługi związane z obsługą logistyczną w zakresie przewozów kolejowych na rynku krajowym i międzynarodowym. Ponadto usługi związane z opracowywaniem realizacji całościowych projektów logistycznych.

  Spółka jest certyfikowanym dostawcą usług posiadającym Zintegrowany Systemy Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, ISO 18001:2004 i AQAP 2120:2006.

 • Zarząd

  Jarosław Król

  Prezes Zarządu CTL Północ

  Zbigniew Kucytowski

  Dyrektora Zarządzającego CTL Północ

  Historia

  CTL Północ Sp. z o.o. powstała jesienią 1992 roku początkowo pod nazwą „Towarzystwo Handlowe Wschód – Zachód” Sp. z o.o. Powołanie spółki wynikało z zapotrzebowania na realizację usług przeładunkowych i spedycyjnych dla tworzącego się na granicy wschodniej potoku ładunków, kierowanych z byłego WNP do Polski oraz do innych krajów Europy. „Towarzystwo Handlowe Wschód – Zachód” było jedną z pierwszych firm grupy biznesowej działającej obecnie pod nazwą CTL Logistics.

 • Pionierskie działania Spółki pozwoliły na utworzenie na przejściu granicznym Mamonowo – Braniewo rozbudowanej infrastruktury przeładunkowej, pozwalającej na przeładunki z wagonów szerokotorowych na wagony PKP bardzo zróżnicowanej palety towarów, od chemii płynnej poprzez gaz LPG, towary masowe po ładunki drobnicowe. Usługi te świadczone były równolegle z profesjonalnie realizowaną usługą spedycyjną oraz celną.

  Od początku swego działania Spółka budowała relacje handlowe z podmiotami tworzącymi ciąg logistyczny obsługi ładunków przewożonych do klientów. Głównym kierunkiem działania była organizacja przewozów w relacji granica wschodnia – klient oraz przewozów realizowanych wewnątrz kraju. Wśród najistotniejszych działań wymienić należy kontrakt, realizowany wspólnie z CTL Logistics, obejmujący przewóz i magazynowanie elementów konstrukcji rurociągu gazowego Jamał – Europa Zachodnia.

  Z dniem 2 lipca 2012 roku CTL Północ Sp. z o.o. przejęła spółkę CTL TRANS-PORT Sp. z o.o., której aktywność wiązała się głównie z realizacją usług w portach morskich Gdyni i Gdańska, w tym usług transportowych, obsługi bocznic kolejowych, usług sanitarno-porządkowych, handlu paliwami i tym podobnych.

 • Działalność spółki CTL TRANS-PORT została zapoczątkowana wraz z powstaniem Wydziału Transportu Wewnętrznego w Porcie Gdynia, na bazie którego w czerwcu 1995 roku utworzono spółkę Portowy Zakład Transportu „TRANS-PORT” Spółka z o.o.

  W roku 2004 po przeprowadzonej prywatyzacji spółka Portowy Zakład Transportu „TRANS-PORT” została włączona do Grupy CTL Logistics i działała pod nazwą CTL TRANS-PORT spółka z o.o.

  Po przeprowadzonym procesie łączenia obu spółek CTL Północ kontynuuje wcześniejszą ich działalność w oparciu o szerokie doświadczenie w zakresie szeroko rozumianych usług logistycznych.

  Najwyższą jakość usług zapewnia doświadczona kadra, wyspecjalizowany sprzęt oraz infrastruktura spółki (m. innymi poprzez instalację odzysku odpadów olejowych). Dodatkowo spółka jest certyfikowanym dostawcą usług posiadającym Zintegrowany System Zarządzania ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004 wraz z uwzględnieniem wymagań NATO – AQAP 2120:2009.

 • Ceryfikaty

  AQAP 2120:2009
  dla CTL Północ Sp. z o.o.
  Pobierz PDF
  ISO 14001:2004
  dla CTL Północ Sp. z o.o.
  Pobierz PDF
  ISO 9001:2008
  dla CTL Północ Sp. z o.o.
  Pobierz PDF
  PN-N 18001:2004
  dla CTL Północ Sp. z o.o.
  Pobierz PDF

   

  Bezpieczeństwo

  Informacja o zagrożeniu poważną awarią przemysłową
   
  Pobierz PDF

 • CTL Północ Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

  • kompleksowa obsługa bocznic kolejowych
  • bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej
  • przeglądy i naprawy bieżące wagonów i lokomotyw
  • obsługa przeładunków towarów
  • spedycja towarów
  • transport samochodowy
  • serwis i diagnostyka samochodowa
  • sprzedaż paliw ciekłych, gazowych, olejów i smarów
  • odbiór i odzysk odpadów olejowych
  • odbiór i transport odpadów stałych
  • kompleksowe usługi porządkowe i rozbiórkowe

 •  
  CTL Północ Sp. z o.o.
  ul. Al. Solidarności 2
  81-336 Gdynia
  tel:
  fax:
  (58) 627 43 59
  (58) 627 41 80

  NIP : 583-000-22-49
  REGON: 190607306
  KRS: 0000110891
  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy:
  2.403.000.00 PLN

  Skontaktuj się