• SEGMENT ENERGETYCZNY

  segment energetyczny"CTL Logistics oferuje kompleksową obsługę logistyczną firm z segmentu energetycznego. Do obsługi dostaw dla elektrowni i elektrociepłowni Grupa CTL połączyła cały posiadany potencjał w zakresie obsługi logistycznej w portach morskich i terminalach lądowych, transportu kolejowego i samochodowego, magazynowania oraz dystrybucji. Logistyka transportu paliw dla segmentu, jest oparta na wielu wariantach, dobieranych przez CTL na bieżąco w zależności od potrzeb i warunków miejsc podażowych oraz odbiorców."

  Dyrektor Segmentu Energetycznego
  kontakt z managerem segmentu

 • Usługi dla segmentu energetycznego

   

  schemat segment energetyczny

  • Transport paliw (kolejowy, samochodowy, morski)
  • Transport odpadów (kolejowy, samochodowy)
  • Dystrybucja paliw stałych (węgiel, biomasa)
  • Składowanie i buforowanie paliw stałych
  • Zarządzanie i obsługa bocznic kolejowych
  • Obsługa urządzeń rozładunkowych
  • Obsługa procesu nawęglania (zarządzanie zapasem węgla na składzie, dostarczanie węgla do produkcji)
  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z procesu spalania
  • Budowa i serwis infrastruktury kolejowej i drogowej
  • Obsługa spedycyjna i celna
  • Dzierżawa i obsługa serwisowa taboru kolejowego
  • Przewozy transgraniczne Polska – Europa Zachodnia, Polska – Wschód

 • Kontakt do managera segmentu energetycznego

   segment energetyczny

  Dyrektor Segmentu Energetycznego

  CTL Logistics Sp. z o.o.

  tel:
  +48 608 285 136