Kontakt

Centrala - Sosnowiec
ul. Długa 90
41-208 Sosnowiec
tel:
fax.:
e-mail:
(32) 239 40 10
(32) 239 40 12
info@ctl.pl
CTL Logistics Sp. z o.o.
NIP: 525-24-01-994
REGON: 141051844
KRS: 00000289679
Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 159 710 500,00 PLN

: