• REKULTYWACJA

  Grupa CTL Logistics oferuje kompleksową obsługę w zakresie rekultywacji terenów przekształconych działalnością przemysłową oraz zarządzanie obiektami zagospodarowania odpadów przemysłowych.

  Konsekwencją działalności wielu przedsięwzięć wydobywczych i przemysłowych jest przekształcenie terenów naturalnych i obowiązek ich rekultywacji. W związku z tym CTL Logistics prowadzi zorganizowaną i profesjonalną działalność ekologiczną, polegającą na usuwaniu tych skutków w procesie rekultywacji oraz przywracania terenów do nowych funkcji użytkowych.

  Przedmiotową działalność realizujemy w ramach zorganizowanych przez nas powiązań logistycznych opartych na transporcie kolejowym i samochodowym w bezpośredniej korelacji ze strumieniem odzyskiwanych ubocznych produktów przemysłowych – wykorzystywanych przez nas we własnych lub zarządzanych obiektach rekultywacyjnych.

 • CTL Logistics posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie rekultywacji terenów, ziemnych robót inżynieryjnych, w tym budowy obiektów ziemnych, jak wały przeciwpowodziowe, składowiska odpadów komunalnych, sztuczne stoki narciarskie, makroniwelacja terenów pod budowę hal, usuwanie wszelkiego typu zapadlisk, likwidacja składowisk odpadów przemysłowych czy likwidacja wyrobisk po żwirowniach lub cegielniach. W zakresie naszych usług znajduje się kompleksowe zarządzanie obiektami zagospodarowania odpadów będących również własnością Klienta.

  Zakres usług rekultywacji terenów i ziemnych robót inżynieryjnych

  • Rekultywacja terenów po kopalniach piasku i żwiru
  • Ziemne prace niwelacyjne pod budowę obiektów
  • Budowa ziemnych obiektów kubaturowych
  • Zarządzanie obiektami rekultywacji i zagospodarowania odpadów
  • Rekultywacja wszelkiego typu zapadlisk i wyrobisk górniczych
  • Rekultywacja składowisk odpadów i surowców wtórnych
  • Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

 • Kontakt usługi recykling, ochrona środowiska i rekultywacja

   

  Jarosław Hasik

  Dyrektor ds. Handlowych

  CTL Maczki-Bór SA

   

  tel:
  (32) 299 02 03
  tel. kom:
  602302655
  e-mail:

  Skontaktuj się